دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلابشعر خوانی امیری اسفندقه در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 8.3 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 2.9 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 21.2 MB

دانلود شعرخوانی دیگر شاعران در ادامه مطلب فیلم مربوط به دیگران : شعرخوانی سیدحمیدرضا برقعی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 12.5 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 4.1 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 33.5 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی لطفی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 10.1 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 3.4 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 25.9 MB


فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی محمود كریمی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 7.2 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 2.5 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 18.5 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی رحمان نوازنی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 11.6 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 3.8 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 29.5 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی مرتضی حیدری آل كثیر در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 6.2 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 2.2 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 15.8 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی محمد صمیمی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 10.5 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 3.5 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 26.8 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی قاسم صرافان در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 12.1 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 4.0 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 30.8 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی احمد علوی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 17.2 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 5.5 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 43.7 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی سعید حدادیان در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 14.0 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 4.5 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 35.7 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی ولی الله كلامی زنجانی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 16.0 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 5.2 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 40.8 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی سیدرضا مؤید خراسانی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 17.6 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 5.6 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 44.9 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی علی انسانی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 16.5 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 5.3 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 42.0 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی حسین رستمی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 17.0 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 5.5 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 43.4 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی هادی جانفدا در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 7.8 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 2.6 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 19.8 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی محسن عربخالقی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 15.2 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 4.9 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 38.6 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی حبیب چایچیان در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 20.1 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 6.4 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 51.2 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی غلامرضا سازگار در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 9.1 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 3.2 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 24.0 MB

فیلم مربوط به دیگران : شعر خوانی محمدعلی مجاهدی در دیدار شعرای آئینی با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 8.1 MB
کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 2.7 MB
کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 20.5 MB
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

مطالب پیشنهادی

تماس با من

  • ایمیل: Bartarbin@yahoo.com
  • تلفن:
  • فکس:
  • موبایل:

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با ما هستید می توانید اخبار و مقالات خود را از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسانید تا بعد از تایید سردبیر سایت منتشر نماییم.