سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی

tv7sobhidigarkarami89043012 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی

سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی


 

musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی دکتر میرغضنفری-لبنیات و سلامتی(طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)۱۸:۲۹
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی دکتر میرغضنفری-لبنیات و شیر (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)۱۸:۲۹
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی دکتر میرغضنفری-دیگر لبنیات (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)۲۸:۰۴
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی دکتر میرغضنفری-سال نو و آجیل ها (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)۲۲:۱۶
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی دکتر میرغضنفری-فصل بهار و سبزیجات (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)۲۰:۰۳
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی دکتر میرغضنفری-سبزیجات و سلامتی (طب سنتی-مجموعه برنامه صبحی دیگر)۱۸:۴۰
videodl48 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی تلخی دهان و درمان آن۰۲:۰۵
videodl48 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی افزایش موهای زائد-افزایش خلط سودا۰۲:۰۶
videodl48 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی قلب و آهمیت آن در بدن۰۸:۱۹
videodl48 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی کبد و اهمیت آن در بدن۰۸:۵۱
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(اعضاء بدن-طبقه بندی)۱۴:۱۴
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(اعضاء بدن)۱۴:۴۳
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(اخلاط چهارگانه-خلط سودا)۱۶:۰۷
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(اخلاط چهارگانه-خلط بلغم)۱۵:۱۰
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(اخلاط چهارگانه-خلط خون یا خلط دم)۱۳:۴۸
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(اخلاط چهارگانه-خلط صفرا)۱۴:۲۶
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(اخلاط چهارگانه و اهضام)۱۰:۳۶
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مزاج شناسی پدیده ها و اجسام و اجرام هستی)۱۲:۲۳
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(پرسش و پاسخ)۱۷:۰۰
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(تغییرات مزاجی-سوء مزاج سرد)۱۱:۴۹
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(تغییرات مزاجی-سوء مزاج گرم)۰۸:۲۸
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مزاج سرد و خشک)۱۰:۰۲
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(ماه مبارک رمضان-توصیه ها)۰۸:۱۶
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مزاج شناسی ماه مبارک رمضان)۱۱:۲۳
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مزاج سرد و تر-توصیه ها)۱۰:۵۰
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مزاج سرد و تر)۰۹:۰۱
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مزاج گرم و تر–توصیه ها)۰۹:۲۳
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مزاج گرم و تر)۱۰:۲۸
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(حجامت و ایام آن)۰۸:۰۵
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مزاج گرم و خشک)۰۸:۱۳
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مزاج شناسی)۰۹:۳۱
musicdl183 سخنرانی های دکتر میر غضنفری با موضوع طب اسلامی و ایرانی سلامت در خانواده-زبان کاربردی و ساده طب سنتی(مقدمه)۱۴:۱۴

 


-------------------------------------------------------------------

رابطه حافظه و تغذیه از دیدگاه طب سنتی ایران

مزاج شناسی در طب سنتی دکتر رضا منتظر +فیلم مزاج شناسی دکتر روازاده

مزاج شناسی در طب سنتی دکتر رضا منتظر +فیلم مزاج شناسی دکتر روازاده

دانلود سخنرانی های صوتی دکتر روازاده (1)

سخنرانی های صوتی دکتر روازاده (2)مطالب پیشنهادی

تماس با من

  • ایمیل: Bartarbin@yahoo.com
  • تلفن:
  • فکس:
  • موبایل:

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با ما هستید می توانید اخبار و مقالات خود را از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسانید تا بعد از تایید سردبیر سایت منتشر نماییم.