دانلود 176 سخنرانی دکتر حسن عباسی\بخش اول

برتربین - دکتر حسن عباسی 
حسن عباسی
متولد 1345
فارغ التحصیل رشته فلسفه؛
رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز ایران؛
بسیجی پر انرژی، بی توقع و شجاع؛
لازم به ذکر است در زمان دولت خاتمی، به علت صریح سخن گفتن در مورد سوء استفاده های رئیس جمهور دولت هفتم و اطرافیانش از جایگاهشان و چند مورد دیگر، ممنوع التصویر شده بود.

 


 • دانلود مجموعه کاملی از  176 سخنرانی از دکتر حسن عباسی

سخنرانی دکتر عباسی در مورد پروژه آژاکس 2 در دهمین انتخابات ریاست جمهوری بخش اول

سخنرانی دکتر عباسی در مورد پروژه آژاکس 2 در دهمین انتخابات ریاست جمهوری بخش دوم

1) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست و بیست سال خامنه ایسم - 3 خرداد 88 - (کامل)

2) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست و بیست سال خامنه ایسم - 3 خرداد 88 - بخش اول

3) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست و بیست سال خامنه ایسم - 3 خرداد 88 - بخش دوم

4) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست و بیست سال خامنه ایسم - 3 خرداد 88 - بخش سوم

5) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست و بیست سال خامنه ایسم - 3 خرداد 88 - بخش چهارم

6) جمهوری که بود؛ جمهوری که هست؛ جمهوری که نیست و بیست سال خامنه ایسم - 3 خرداد 88 - بخش پنجم

7) مناظره دکتر حسن عباسی و محسن آرمین [عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب] در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1381 (با موضوع بررسی سخنان و حکم هاشم آغاجری)

8) دکتر عباسی: آقای میر حسین موسوی باید تکلیفش را با جریانی که 250 نفرش جاسوسی می‌کنه روشن کند

9) پاسخ دکتر عباسی به سوالاتی در مورد انتقاد به سیاست خارجی دولت نهم - دکتر عباسی

10) تریبون آزاد و پاسخ دکتر عباسی در رابطه اوضاع اقتصادی ایران و جهان - دکتر حسن عباسی

11) ادامه جو سازی و فحاشی و شانتاژ طرفداران موسوی و بر هم زنندگان مراسم - دکتر حسن عباسی

12) موضوع عدم پذیرش مناظره از طرف اصلاح طلبان و شروع هوچی‌گری و برهم ریختن همایش از طرف حامیان میر حسین موسوی - دکتر حسن عباسی

13) درخواست مناظره اطلاح طلبان با دکتر عباسی از طرف دانشجویان وفرار چهره‌های اصلاح طلب از مناظره - دکتر حسن عباسی

14) بررسی موضوع عملکرد اسفندیار رحیم مشائی، مدرک جعلی کردان و ریشه‌های "کردانیسم" - دکتر حسن عباسی

15) بررسی عملکرد جمهوری نهم در حوزه سیاست داخلی: انرژی هسته‌ای، تکنولوژی فضایی، خصوصی سازی و اصل 44 و... - دکتر حسن عباسی

16) ورود جمهوری نهم به خطوط قرمز غرب در حوزه سیاست خارجی - دکتر حسن عباسی

17) بررسی سیاست خارجی جمهوری هفتم و هشتم [دوران اصلاحات]، نتیجه آن و بازخورد این عمل کرد در انتخابات جمهوری نهم - دکتر حسن عباسی

18) دانلود کامل سخنرانی دکتر حسن عباسی در اصفهان(21 اردیبهشت 88) با موضوع: جمهوری که بود! جمهوری که هست! جمهوری که نیست!

19) غرب شناسی استراتژیک؛ اخلاق در غرب - دکتر حسن عباسی

20) غرب شناسی استراتژیک؛ پروتکل های یهود - دکتر حسن عباسی

21) غرب شناسی استراتژیک؛ هنر در غرب (2) - دکتر حسن عباسی

22) غرب شناسی استراتژیک؛ هنر در غرب (1) - دکتر حسن عباسی

23) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان برژینسکی(2) - دکتر حسن عباسی

24) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان برژینسکی(1) - دکتر حسن عباسی

25) غرب شناسی استراتژیک؛ ترانس مدرنیسم - دکتر حسن عباسی

26) غرب شناسی استراتژیک؛ وضعیت پست مدرن - دکتر حسن عباسی

27) غرب شناسی استراتژیک؛ نیل به گزشافت - دکتر حسن عباسی

28) غرب شناسی استراتژیک؛ انتقال شناسی به مثابه روش - دکتر حسن عباسی

29) غرب شناسی استراتژیک؛ فراماسونری - دکتر حسن عباسی

30) غرب شناسی استراتژیک؛ فمینیسم - دکتر حسن عباسی

31) غرب شناسی استراتژیک؛ پارادایم های حاکم بر جهان - دکتر حسن عباسی

32) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان فرانسیس فوکویاما - دکتر حسن عباسی

33) غرب شناسی استراتژیک؛ نهادهای تصمیم ساز - دکتر حسن عباسی

34) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان هانتینگتون - دکتر حسن عباسی

35) غرب شناسی استراتژیک؛ جهان تافلر - دکتر حسن عباسی

36) غرب شناسی استراتژیک؛ ژئوپولتیک - دکتر حسن عباسی

37) غرب شناسی استراتژیک؛ غرب هژمون - دکتر حسن عباسی

38) غرب شناسی استراتژیک؛ مؤلفه های غرب فلسفی - دکتر حسن عباسی

39) غرب شناسی استراتژیک؛ سکولاریسم - دکتر حسن عباسی

40) غرب شناسی استراتژیک؛ انتقال از سنت به مدرنیسم - دکتر حسن عباسی

41) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر مدرن (جهان دکارت) - دکتر حسن عباسی

42) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر ایمان در قرون وسطی - دکتر حسن عباسی

43) غرب شناسی استراتژیک؛ قرون وسطی(2) - دکتر حسن عباسی

44) غرب شناسی استراتژیک؛ قرون وسطی(1) - دکتر حسن عباسی

45) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر امپراطوری روم - دکتر حسن عباسی

46) غرب شناسی استراتژیک؛ ازخوانی تورات - دکتر حسن عباسی

47) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر یونانی مآبی (هنلیسم) - دکتر حسن عباسی

48) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر شیطان گرایی - دکتر حسن عباسی

49) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر خردگرایی(2) - دکتر حسن عباسی

50) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر خردگرایی(1) - دکتر حسن عباسی

51) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر طبیعت گرایی - دکتر حسن عباسی

52) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر اسطوره گرایی(1) - دکتر حسن عباسی

53) غرب شناسی استراتژیک؛ عصر خرافه گرایی - دکتر حسن عباسی

54) غرب شناسی استراتژیک؛ چرا باید غرب را شناخت؟ - دکتر حسن عباسی

55) مهدویت؛ دفاع مقدس جهانی در دکترین مهدویت : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

56) مهدویت؛ آینده و جهانی شدن در جامعه مهدوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

57) مهدویت؛ اکنون آخر الزمان : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

58) مهدویت؛ پیش به سوی آرماگدون : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

59) عسکریت؛ دکترین عسکریت و جامعه عسکری : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

60) نقویت؛ دکترین نقویت و جامعه نقوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

61) تقویت؛ دکترین تقویت و جامعه تقوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

62) رضویت؛ دکترین رضویت و جامعه رضوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

63) موسویت؛ دکترین موسویت و جامعه موسوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

64) جعفریت؛ دکترین جعفریت و جامعه جعفری : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

65) باقریت؛ دکترین باقریت و جامعه باقری : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

66) سجادیت؛ دکترین سجادیت و جامعه سجادی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

67) حسینیت؛ جامعه حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

68) حسینیت؛ قیام حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

69) حسینیت؛ اصلاحات حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

70) حسینیت؛ دکترین حسینی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

71) حسنیت؛ جامعه حسنی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

72) حسنیت؛ قعود ساباط : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

73) حسنیت؛ دکترین صلح : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

74) فاطمیت؛ جامعه فاطمی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

75) فاطمیت؛ آتش و یاس : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

76) فاطمیت؛ زن، سیاست، تمدن : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

77) علویت؛ جامعه علوی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

78) علویت؛ در محاصره : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

79) علویت؛ دکترین غدیر : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

80) محمدیت؛ جامعه محمدی : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

81) محمدیت؛ مدینه النبی(ص) : مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

82) محمدیت؛ دکترین بعثت(2): مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

83) محمدیت؛ دکترین بعثت(1): مقدمه ای بر دکترین معصومین(ع) در ساخت سیاست خارجی - حسن عباسی

84) سخنرانی دکتر حسن عباسی در مورد آسیب‌های مهدویت و عزاداری امام حسین ع


    ادامه دارد...
 • سه شنبه 6 مهر 1389 09:45 ب.ظ
  سلام
  ممنون از شما .کلّی دنبال مجموعه سخنرانی های آقای عباسی بودم که شما لینکش رو گذاشتید .
  ممنون لطف بزرگی کردین .
  علی باقری:
  سلام دوست عزیز
  خواهش میکنم قابل نداشت
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

مطالب پیشنهادی

تماس با من

 • ایمیل: Bartarbin@yahoo.com
 • تلفن:
 • فکس:
 • موبایل:

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با ما هستید می توانید اخبار و مقالات خود را از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسانید تا بعد از تایید سردبیر سایت منتشر نماییم.