دانلود 176 سخنرانی دکتر حسن عباسی\بخش دوم

برتربین - دکتر حسن عباسی 
حسن عباسی
متولد 1345
فارغ التحصیل رشته فلسفه؛
رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز ایران؛
بسیجی پر انرژی، بی توقع و شجاع؛
لازم به ذکر است در زمان دولت خاتمی، به علت صریح سخن گفتن در مورد سوء استفاده های رئیس جمهور دولت هفتم و اطرافیانش از جایگاهشان و چند مورد دیگر، ممنوع التصویر شده بود.

 


  • دانلود مجموعه کاملی از  176 سخنرانی از دکتر حسن عباسی


دانلود سخنرانی های دکتر حسن عباسی (hasan abbasi)

1) الگوی زندگی انسان انقلابی (بخش اول)

2) الگوی زندگی انسان انقلابی (بخش دوم)

3) الگوی زندگی انسان انقلابی (بخش سوم)

4)      جامعه اخلاقی1 بخش اول (2.30 مگابایت)

5)      جامعه اخلاقی1 بخش دوم (2.20 مگابایت)

6)      جامعه اخلاقی 2 بخش اول (1.70 مگابایت)

7)      جامعه اخلاقی 2 بخش دوم (1.72 مگابایت)

8)      جامعه اخلاقی 3 بخش اول (2.02 مگابایت)

9)      جامعه اخلاقی 3 بخش دوم (1.98 مگابایت)

10) بخشی از سخنرانی دکتر عباسی با عنوان ازدواج

11) آتلانتیک کهن - آتلانتیک نو (بخش اول)

12) آتلانتیک کهن - آتلانتیک نو (بخش دوم)

13) سخنرانی 3 خرداد 1383 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ( بخش اول)

14) سخنرانی 3 خرداد 1383 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ( بخش دوم)

15) سخنرانی 3 خرداد 1383 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ( بخش سوم)

16) سخنرانی 3 خرداد 1383 در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ( بخش چهارم)

17) تحلیل جنگ ۳۳ روزه لبنان

18) پاسخ به سوالی در خصوص سر و وضع احمدی احمدی نژاد و . . .

19) عفاف و حجاب و روش به کارگیری آن

20) ایران ۱۴۱۴ اردیبهشت 85 - قسمت اول

21) ایران ۱۴۱۴ - اردیبهشت ۸۵ - قسمت دوم

22) ایران 1414 - اردیبهشت 85 - قسمت سوم

23) ایران 1414 - اردیبهشت 85 - قسمت چهارم

24) ایران 1414 - پرسش و پاسخ - قسمت اول

25) ایران 1414 - پرسش و پاسخ - قسمت دوم

26) دکترین لکه جوهر در جنگ صلیبی نوین شبکه جهانی جام جم 2 (بخش اول)

27) دکترین لکه جوهر در جنگ صلیبی نوین شبکه جهانی جام جم 2 (بخش دوم)

28) دکترین لکه جوهر در جنگ صلیبی نوین شبکه جهانی جام جم 2 (بخش سوم)

29) آنفولانزای نیویورکی (بخش اول)

30) آنفولانزای نیویورکی (بخش دوم)

31) نوری که در چهره افراد دیده می شود

32) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی ( 3 خرداد 1384- بخش اول)

33) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی (3 خرداد 1384- بخش دوم)

34) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی (3 خرداد 1384- بخش سوم)

35) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی (3 خرداد 1384- بخش چهارم)

36) دکترین حضرت خضر(ع) و مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی (3 خرداد 1384 - بخش پنجم)

37) تجزیه و تحلیل شیطان پرستی در دنیای ترانس مدرن و عینیت یافتن شیطان در قرن 21 ( استاد حسن عباسی - بخش اول)

38) تجزیه و تحلیل شیطان پرستی در دنیای ترانس مدرن و عینیت یافتن شیطان در قرن 21 ( استاد حسن عباسی - بخش دوم)

39) تجزیه و تحلیل شیطان پرستی در دنیای ترانس مدرن و عینیت یافتن شیطان در قرن 21 ( استاد حسن عباسی - بخش سوم)

40) تجزیه و تحلیل شیطان پرستی در دنیای ترانس مدرن و عینیت یافتن شیطان در قرن 21 ( استاد حسن عباسی - بخش چهارم)

41) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش اول) -:- دکتر حسن عباسی

42) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش دوم) -:- دکتر حسن عباسی

43) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش سوم) -:- دکتر حسن عباسی

44) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش چهارم) -:- دکتر حسن عباسی

45) از کابالا تا آرماگدون، عرفان یهود و شیطان پرستی(بخش پنجم) -:- دکتر حسن عباسی

46) رویارویی ایران و غرب - اسفند 84 - دانشگاه تبریز - قسمت اول

47) رویارویی ایران و غرب - اسفند 84 - دانشگاه تبریز - قسمت دوم

48) دکترین مهدویت (1) - بخش اول - 17 اردیبهشت 1382 -:- دکتر حسن عباسی

49) دکترین مهدویت (1) - بخش دوم - 17 اردیبهشت 1382 -:- دکتر حسن عباسی

50) دکترین مهدویت (2) و گزاره های علمی آخر الزمان - بخش اول - 24 اردیبهشت 1382 -:- دکتر حسن عباسی

51) دکترین مهدویت(2) و گزاره های علمی آخر الزمان – بخش دوم - 24 اردیبهشت 1382 -:-

52) جهنم با گل طلایی(بررسی امکان ، چگونگی و نتیجه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران) -:- بهمن 1385 - بخش اول

53) جهنم با گل طلایی(بررسی امکان ، چگونگی و نتیجه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران) -:- بهمن 1385 - بخش دوم

54) جهنم با گل طلایی(بررسی امکان ، چگونگی و نتیجه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران) -:- بهمن 1385 - بخش سوم

55) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه اول ، بخش اول - درآمدی بر سیاست گذاری، تصمیم سازی و چاره اندیشی -:- دکتر حسن عباسی 5 بهمن 1385

56) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه اول ، بخش دوم - درآمدی بر سیاست گذاری، تصمیم سازی و چاره اندیشی -:- دکتر حسن عباسی 5 بهمن 1385

57) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه دوم ، بخش اول - مبانی تصمیم سازی و چاره سازی و هستی شناسی تصمیم و تدبیر - -:- دکتر حسن عباسی 5 بهمن 1385

58) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه دوم ، بخش دوم - مبانی تصمیم سازی و چاره سازی و هستی شناسی تصمیم و تدبیر - -:- دکتر حسن عباسی 5 بهمن 1385

59) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه سوم ، بخش اول - انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا -:- دکتر حسن عباسی 12 بهمن 1385

60) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه سوم ، بخش دوم - انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا -:- دکتر حسن عباسی 12 بهمن 1385

61) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه چهارم ، بخش اول - درآمدی بر درخت فلسفه -:- دکتر حسن عباسی 12 بهمن 1385

62) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه چهارم ، بخش دوم - درآمدی بر درخت فلسفه -:- دکتر حسن عباسی 12 بهمن 1385

63) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه پنجم ، بخش اول - درآمدی بر طرح تطبیقی استراتژیك مدرنیسم و اسلام -:- دکتر حسن عباسی 3 اسفند 1385

64) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه پنجم ، بخش دوم - درآمدی بر طرح تطبیقی استراتژیك مدرنیسم و اسلام -:- دکتر حسن عباسی 3 اسفند 1385

65) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) تصویر مربوط به جلسه پنجم

66) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه ششم ، بخش اول - انطباق طرح استراتژیك با فلسفه -:- دکتر حسن عباسی 3 اسفند 1385

67) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه ششم ، بخش دوم - انطباق طرح استراتژیك با فلسفه -:- دکتر حسن عباسی 3 اسفند 1385

68) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) تصاویر مربوط به جلسه ششم

69) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه هفتم ، بخش اول - درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه کرامت و کلبه دیجیتالی -:- دکتر حسن عباسی 10 اسفند 1385

70) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) جلسه هفتم ، بخش دوم - درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه کرامت و کلبه دیجیتالی -:- دکتر حسن عباسی 10 اسفند 1385

71) سلسله مباحث دکترینولوژی (دوره جدید) تصاویر مربوط به جلسه هفتم

72) دکترین حسینی ( بخش اول )

73) دکترین حسینی ( بخش دوم )

74) دکترین حسینی ( بخش سوم )

75) قیام حسینی

76) جامعه حسینی

77) نقدی بر دموکراسی

78) اتهامات ایشان از زبان خودشان

79) تروریزم روانی - شبکه ی جام جم

80) پاسخ به شبهات مهدویت (شبهاتی که توسط دکتر سروش مطرح شده اند) - ۲۷ شهریور ۱۳۸۳

81) راهکارهای تداوم عدالت طلبی (۲۷ مهر ۱۳۸۴ – تبریز )

82) پاسخ دکتر حسن عباسی به سوالی در مورد مدرک تحصیلی ایشان (اردیبهشت ۱۳۸۵)

83) آیا نوسازی پلیس کار آقای قالیباف بود ؟

84) سخنرانی در جمع مسئولان تربیتی و آموزشی (بخش اول)

85) سخنرانی در جمع مسئولان تربیتی و آموزشی (بخش دوم)

86) پاسخ دکتر عباسی به این سوال که چرا نظام بابت کشتار منافقین در سالهای ۶۸ و صدها زندانی سیاسی و عملکرد سلیقه ای کمیته انقلاب در دهه ۶۰ که از سوی اپوزیسیون خارج از کشور بازگو     می شود عذر خواهی نمی کند

87) علل فقر در ایران و توضیحات مفصلی در خصوص مافیای ثروت و قدرت

88) انحرافات در تبیین فلسفه انتظار و عزاداریهای حسینی

89) من امپریالیستم - پس هستم (روز دانشجو - دانشگاه تهران -- انتقاد دکتر عباسی از پناه بردن دانشجو به امپریالیسم)

90) مقاله جنگ مدل زندگی


منبع : سایت بچه های قلم
سایت سخنرانیهای دكتر حسن عباسی

مطالب پیشنهادی

تماس با من

  • ایمیل: Bartarbin@yahoo.com
  • تلفن:
  • فکس:
  • موبایل:

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با ما هستید می توانید اخبار و مقالات خود را از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسانید تا بعد از تایید سردبیر سایت منتشر نماییم.