بی‌بی‌سی و حمله به سفارت بریتانیا  • ایرانیانی که با شبکه فارسی بی‌بی‌سی تماس گرفته بودند از وارد شدن به سفارت بریتانیا در تهران حمایت کردند.

دانشجویان وارد سفارت شدند/ پرچم انگلیس پائین کشیده شد + تصاویر و فیلم  + دانشجویان وارد سفارت شدند/ پرچم انگلیس پائین کشیده شد

  + تصاویر, لحظه ورود دانشجویان به جاسوسخانه انگلیس

  + تصرف سفارت انگلیس به دست دانشجویان ایرانی cnn + فیلم

  + سخنان جالب بیننده صدای آمریکا راجع به ماجرای سفارت انگلیس + فیلم

  + سخنرانی تهدید آمیز وزیر خارجه انگلیس در مجلس این کشور+فیلم

برخورد خودرو دیپلماتیک با تظاهرکنندگان مصری